Tiếng Việt
Tiếng Việt
English
English
Thuế giá trị gia tăng
Thuế giá trị gia tăng
STT NỘI DUNG
20819
Công văn số 586/TCT-CS ngày 27/02/2014 v/v tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung chính sách mới về thuế GTGT
- Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày BH: 27/02/2014
Xem chi tiết
20799 Công văn số 540/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 24/02/2014 v/v rà soát các trường hợp hòan thuế GTGT đối với chuyển quyền sử dụng đất
- Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày BH: 24/02/2014
Xem chi tiết
20854 Công văn số 543/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 24/02/2014 v/v lập hóa đơn GTGT đối với nông, lâm, thủy sản, hải sản không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT
- Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày BH:
24/02/2014
Xem chi tiết
20859 Công văn số 544/TCT-CS ngày 24/02/2014 của Tổng cục Thuế về việc thanh toán qua ngân hàng của hàng xuất khẩu
- Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày BH: 24/02/2014
Xem chi tiết
20897 Công văn số 513/TCT-CS ngày 21/02/2014 của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT mặt hàng KCL
- Người ký:Cao Anh Tuấn Xem chi tiết
Ngày BH:21/02/2014

STT

Số VB

Nơi BH

Ngày BH

Nội dung

Ngày hiệu lực

75608

59/2015/TT-BTC

Bộ Tài Chính

27/04/2015

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường.

01/05/2015

75609

78/2015/TT-BTC

Bộ Tài Chính

20/05/2015

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

21/05/2015

75610

6422/BTC-TCHQ

Bộ Tài Chính Tổng Cục Thuế

19/05/2015

V/v thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

19/05/2015

75612

1813/TCT-QLN

Bộ Tài Chính Tổng Cục Thuế

13/05/2015

V/v phạt chậm nộp tiền sử dụng đất.

13/05/2015

75613

1834/TCT-CS

Bộ Tài Chính Tổng Cục Thuế

15/05/2015

V/v: Chính sách thu tiền thuê đất.

15/05/2015

75614

1838/TCT-CS

Bộ Tài Chính Tổng Cục Thuế

15/05/2015

V/v thuế GTGT và hoá đơn.

15/05/2015

75615

1840/TCT-CS

Bộ Tài Chính Tổng Cục Thuế

15/05/2015

V/v: hoá đơn.

15/05/2015

75616

1848/TCT-QLN

Bộ Tài Chính Tổng Cục Thuế

15/05/2015

V/v: miễn tiền chậm nộp tiền thuế TNDN năm 2014.

15/05/2015

75617

1849/TCT-TNCN

Bộ Tài Chính Tổng Cục Thuế

15/05/2015

V/v: hồ sơ quyết toán thuế.

15/05/2015

75618

1850/TCT-CS

Bộ Tài Chính Tổng Cục Thuế

15/05/2015

V/v: thuế GTGT.

15/05/2015

75619

1410/QĐ-TCHQ

Tổng Cục Hải Quan

14/05/2015

Về việc ban hành Quy trình kiểm tra sau thông quan.

15/05/2015

75624

254/TB-BTC

Bộ Tài Chính

27/04/2015

Về việc công bố, điều chỉnh danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015.

27/04/2015

75625

67/2015/TT-BTC

Bộ Tài Chính

08/05/2015

Ban hành Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

01/07/2015

75626

6486/BTC-TCHQ

Bộ Tài Chính

20/05/2015

V/v kéo dài thời gian ân hạn nộp thuế.

20/05/2015

75628

446/GSQL-GQ2

Tổng Cục Hải Quan

13/05/2015

V/v thủ tục hải quan của DNCX.

13/05/2015

75629

462/GSQL-GQ1

Tổng Cục Hải Quan

19/05/2015

V/v: khai báo tên gỗ khi đăng ký tờ khai nhập khẩu.

19/05/2015

75630

4602/TCHQ-TXNK

Tổng Cục Hải Quan

21/05/2015

V/v xử lý nộp nhầm tiền thuế NK.

21/05/2015

75632

1825/TCT-CS

Bộ Tài Chính Tổng Cục Thuế

14/05/2015

V/v sử dụng biên lai tự in.

14/05/2015

75633

1842/TCT-QLN

Bộ Tài Chính Tổng Cục Thuế

15/05/2015

V/v: Không tính tiền chậm nộp.

15/05/2015

75634

1847/TCT-CS

Bộ Tài Chính Tổng Cục Thuế

15/05/2015

V/v: áp dụng phương pháp tính thuế.

15/05/2015

75635

1859/TCT-DNL

Bộ Tài Chính Tổng Cục Thuế

18/05/2015

V/v chuyển lỗ khi tái cơ cấu doanh nghiệp.

18/05/2015

75636

1865/TCT-CS

Bộ Tài Chính Tổng Cục Thuế

18/05/2015

V/v: ấn định thuế.

18/05/2015

 


TÌM KIẾM

Hỗ trợ

Dịch vụ kế toán

 0942.41.2288

 Email: audit@ksi.com.vn

Dịch vụ tư vấn thuế

 (028)-3510 7158

ĐỐI TÁC

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

BÌNH CHỌN

Bạn thấy website này như thế nào
 

Khách

Hiện có 3 khách Trực tuyến

Tổng số lượt truy cập

557298

bottom

© 2009 Bản quyền thuộc về Công Ty TNHH Kiểm Toán KSi Việt Nam